Thông báo

Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức Trung tâm

Công đoàn Trung tâm Phát triển ĐHQGHN xin thông báo lịch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức Trung tâm như sau: Thời gian khám: ngày 17/11/2016 (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h00) Địa điểm: Bệnh viện ĐHQGHN, địa chỉ số 182 Lương Thế Vinh, Hà Nội ... (02/ 11/ 2016)

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2016

Thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 12/8/2015 giữa Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ và Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phối hợp tuyển sinh các chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Trung tâm Phát triển... (01/ 11/ 2016)

Thông báo chiêu sinh

Thực hiện Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Biên bản ghi nhớ giữa Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức - Bộ Nội vụ và Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Phát triển Đại học... (29/ 09/ 2016)