1. Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm: Ông Vương Quốc Thắng

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc ĐHQGHN giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN.

Điện thoại: +84 4 6680 5108

Email: thangvq@vnu.edu.vn

 

2. Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Trịnh Thanh Ba

Phụ trách lĩnh vực công tác: Hỗ trợ đào tạo, dịch vụ khoa học công nghệ; công tác truyền thông; công tác hoạt động dịch vụ, quản lý nhân lực, các hoạt động tại cơ sở Ba Vì và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Điện thoại: +84 4 3396 6390

Email: batt@vnu.edu.vn

       

            

 

 

3. Chi Ủy viên - Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Vũ Trọng Hưng

Phụ trách lĩnh vực công tác: Đầu tư xây dựng và công tác dự án, công tác Quản lý và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung do ĐHQGHN giao quản lý; Phát triển cơ sở vật chất; Đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, phòng chống lụt bão, PCCC và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Điện thoại: +84 4 6291 1434

Email: hungvt@vnu.edu.vn

                 

 


KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: