I. Phòng Hành chính Tổng hợp (HCTH)

Phòng HCTH là tổ chức thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Trung tâm trong các mảng công việc: Công tác lễ tân; Công tác Hành chính, văn thư, lưu trữ và tin học hóa công tác hành chính; Công tác tổng hợp và thống kê; Công tác thanh tra, pháp chế; Công tác tổ chức; Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ; Công tác kế hoạch; Công tác Tài chính - Kế toán.

- Phụ trách phòng: Đồng chí Hồ Sỹ Xuân

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động và công tác của Phòng Hành chính Tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc Trung tâm giao;

Điện thoại: +84 4 6294 0036

Email: xuanhs@vnu.edu.vn

- Các thành viên:

+ Đồng chí Đặng Thị Việt Hạnh: Phụ trách nhân sự

+ Đồng chí Phạm Văn Hứa: Phụ trách Thanh tra Pháp chế

+ Đồng chí Vũ Hồng Trang: Chuyên viên

+ Đồng chí Lê Thị Thu Cúc: Kế toán viên

+ Đồng chí Vũ Ngọc Hiếu: Kế toán viên

+ Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc: Kế toán viên

II. Phòng Quản lý và Phát triển Cơ sở vật chất

Phòng Quản lý và Phát triển Cơ sở vật chất là tổ chức thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Trung tâm trong các mảng công việc: Quản lý và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung do ĐHQGHN giao quản lý; Phát triển cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Trung tâm, một số hoạt động của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên trực thuộc ĐHQGHN; Đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan và môi trường, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy trong khu vực dùng chung của ĐHQGHN.

- Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Trọng Hưng

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động và công tác của Phòng Quản lý và Phát triển cơ sở vật chất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc Trung tâm giao

Điện thoại: +84 4 6291 1434

Email: hungvt@vnu.edu.vn

- Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Tiến Thiện

Phó Trưởng phòng phụ trách các hoạt động an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường của Phòng Quản lý và Phát triển cơ sở vật chất

Điện thoại: +84 4 3754 7779

Email: thiennt@vnu.edu.vn

- Các thành viên:

+ Đồng chí Vũ Văn Nhật: Nhân viên phụ trách môi trường

+ Đồng chí Kiều Diễm Hương: Chuyên viên phụ trách cơ sở vật chất cơ sở Hà Nội

+ Đồng chí Hoàng Xuân Thái: Chuyên viên phụ trách cơ sở vật chất cơ sở Ba Vì

+ Đồng chí Đinh Hữu Trung: Chuyên viên

+ Đồng chí Bạch Ngọc Minh: Chuyên viên phụ trách điện nước

+ Đồng chí Lê Gia Lượng: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Nguyễn Văn Nam: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Đặng Văn Đức: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Vũ Trung Hậu: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Đoàn Anh Dũng: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Nguyễn Văn Long: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Đặng Anh Nam: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Trần Thanh Hải: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Đinh Hải Long: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Nguyễn Danh Quỳ: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Phùng Văn Hải: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Đỗ Viết Cam: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Nguyễn Anh Hào: Nhân viên bảo vệ

+ Đồng chí Nguyễn Trung Hội: Nhân viên bảo vệ

III. Phòng Hỗ trợ đào tạo và Dịch vụ Khoa học công nghệ

Phòng Hỗ trợ đào tạo và Dịch vụ Khoa học công nghệ là tổ chức thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Trung tâm trong các mảng công việc: Công tác Hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành thực tập cho học sinh, sinh viên; Công tác truyền thông và tổ chức sự kiện; Công tác dịch vụ

- Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Danh Trí

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động và công tác của Phòng Hỗ trợ đào tạo & Dịch vụ KHCN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc Trung tâm giao

Điện thoại: +84 4 6291 5202

Email: tridd@vnu.edu.vn

- Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thị Kim Thoa

Phó Trưởng phòng phụ trách các hoạt động Hỗ trợ đào tạo, dịch vụ khoa học công nghệ của Phòng Hỗ trợ đào tạo & dịch vụ KHCN

Điện thoại: +84 4 3388 1121

Email: dtkthoa@vnu.edu.vn

 

- Các thành viên:

+ Đồng chí Lê Thị Hải Uyên: Chuyên viên

+ Đồng chí Nguyễn Hồng Liên: Chuyên viên

+ Đồng chí Nguyễn Hoài Lam: Chuyên viên

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Chuyên viên

+ Đồng chí Nguyễn Thị Nguyên: Nhân viên phục vụ


KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: