Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội (TTPT ĐHQGHN – tên giao dịch tiếng anh: Center for development of Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU - CD) được thành lập theo Quyết định số 3952/QĐ-TCCB ngày 02/12/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, là đơn vị phục vụ trực thuộc ĐHQGHN, được tổ chức và hoạt động theo cơ chế đơn vị có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Những mốc lịch sử quan trọng của Trung tâm:

Ngày 02 tháng 12 năm 2011, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ra Quyết định số 3592/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đặt trụ sở tại Tầng 2 nhà D2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Lãnh đạo ĐHQGHN thành lập Trung tâm với mong muốn Trung tâm thực hiện chức năng quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện dùng chung của ĐHNQGHN để phục vụ các hoạt động của Cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; ngoài ra còn huy động và khai thác các nguồn lực xã hội để phát triển cở sở vật chất và tài chính cho ĐHQGHN, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN để thực hiện các dự án phát triển ĐHQGHN.

Nhận thấy những thay đổi trong tình hình hoạt động của các đơn vị trong ĐHQGHN, ngày 4/7/2013 Đảng ủy ĐHQGHN đã ra Nghị quyết số 118-NQ/ĐU về việc điều chỉnh, cơ cấu lại và phát triển tổ chức hoạt động của các đơn vị thành viên sao cho phù hợp với tình hình thực tại và để hoạt động của các đơn vị hiệu quả hơn. Ngày 15 tháng 10 năm 2013, Giám đốc ĐHQGHN đã ra Quyết định số 3642/QĐ-TCCB về việc điều chuyển chức năng nhiệm vụ từ Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Phát triển đô thị đại học sang Trung tâm Phát triển ĐHQGHN và trở thành cơ sở Ba Vì trực thuộc Trung tâm. Trên cơ sở đó, Trung tâm có thêm chức năng Hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập, thực nghiệm cho học sinh, sinh viên. Trụ sở Trung tâm được chuyển sang Nhà G5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội và Cơ sở 2 đặt tại Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.

Ngày 7 tháng 4 năm 2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ra Quyết định số 1129/QĐ-TCCB về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN, theo đó cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm 3 phòng: Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Quản lý và phát triển cơ sở vật chất và Phòng Hỗ trợ đào tạo và Dịch vụ Khoa học Công nghệ.


KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: