Thông báo chiêu sinh

Thực hiện Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Biên bản ghi nhớ giữa Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức - Bộ Nội vụ và Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính năm 2016, cụ thể như sau:

I. Đối với lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên:

  1. Đối tượng tuyển sinh:

- Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 03 năm; Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng và tương đương

 - Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

      2. Thủ tục đăng ký dự học:

            - Bản sao CMTND

            - 02 ảnh 3x4

            - Tiền học phí nhập học 2.500.000đồng/01 học viên.

      3. Hình thức địa điểm và thời gian khai giảng:

- Thời gian khai giảng và học: từ tháng 10/2016 đến hết tháng 12/2016 (học vào các buổi tối ngày hành chính trong tuần).

- Địa điểm học: + Tại cơ sở Ba Vì - Trung tâm Phát triển ĐHQGHN, Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.

                       + Tại cơ sở Hà Nội - Trung tâm Phát triển ĐHQGHN - Nhà G5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

            II. Đối với lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính:

  1. Đối tượng tuyển sinh:

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, lãnh đạo cấp Sở và tương đương, lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 3 năm trở lên);

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương tương đương từ 3,33 trở lên;

- Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Đại úy trở lên.

      2. Thủ tục đăng ký dự học:

- Sơ yếu lý lịch (Lý lịch theo mẫu 2C có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương).

- Bản sao CMTND.

- 02 ảnh 3x4.

- Tiền học phí nhập học 3.000.000 đồng/01 học viên.

       3. Hình thức địa điểm và thời gian khai giảng:

- Thời gian khai giảng và học: từ tháng 9/2016 đến hết tháng 1/2017 (học vào các buổi tối ngày hành chính trong tuần)

 - Địa điểm học: + Tại cơ sở Ba Vì - Trung tâm Phát triển ĐHQGHN, Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.

                        + Tại cơ sở Hà Nội - Trung tâm Phát triển ĐHQGHN, Nhà G5  144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính được cấp chứng chỉ theo chương trình đào tạo.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng Hỗ trợ đào tạo và Dịch vụ Khoa học Công nghệ - Trung tâm Phát triển ĐHQGHN - Nhà G5  144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội hoặc Phòng Hỗ trợ đào tạo và Dịch vụ Khoa học Công nghệ - Trung tâm Phát triển ĐHQGHN Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua SĐT 04.3388.1121, 0986163456, 0984309945.

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 01/8/2016./.


KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: