Thực tập của sinh viên Lớp Môi trường K58 khoa Khoa học Môi trường – Học viện Nông nghiệp Hà Nội tại cơ sở Ba Vì Trung tâm Phát triển ĐHQGHN

Trong chương trình đào tạo đại học của khoa Khoa học Môi trường  – Học viện Nông nghiệp Hà Nội, phần thực hành, thực tập, thực tế chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng, vì vậy việc chọn địa điểm thực tập đáp ứng được yêu cầu chuyên môn là hết sức cần thiêt.

Cơ sở Ba Vì – Trung tâm Phát triển ĐHQGHN nằm trên địa bàn có nhiều Nông, Lâm trường, Trạm, Trại, mô hình kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu thực tập cho sinh viên. Bên cạnh đó Trung tâm Phát triển (cơ sở Ba Vì) với diện tích rộng hơn 16,6 ha đã có các phòng hội thảo, nhà sàn, kí túc xá, nhà ăn đáp ứng yêu cầu phục vụ chỗ ăn, ở cho các đoàn học sinh, sinh viên đến thực hành thực tập.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, ngày 07/11/2016 đến ngày 04/12/2016 Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp Khoa Khoa học Môi trường – Học viện Nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với Phòng Hỗ trợ đào tạo & DVKHCN, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tổ chức đợt thực tập chuyên ngành cho sinh viên Bảo vệ thực vật tại Ba Vì. Tham gia đợt thực tập gồm 61 sinh viên 09 giáo viên. Mục tiêu của đợt thực tập là:

Về kiến thức: Củng cố kiến thức, lý luận và thực tiễn liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, đặc biệt là các lĩnh vực quản quản lý tài nguyên trong điều kiện thực tế tại địa phương.

Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng làm việc trên thực địa (kỹ năng điều tra, quan sát, phỏng vấn, thực hành, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, kỹ năng viết báo cáo).

Về thái độ: giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhận thức đặc thù nghề nghiệp và ý thức bảo vệ môi trường.

Trong thời gian đoàn thực địa tại Cơ sở Ba Vì, Cán bộ nhân viên phòng Hỗ trợ đào tạo và DV KHCN đã tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động để đoàn hoàn thành chương trình theo kế hoạch đề ra.

                                               

Một số hình ảnh của đoàn sinh viên Môi trường K58 khoa Khoa học Môi trường – Học viện Nông nghiệp Hà Nội tại Cơ sở Ba Vì


0 bình luận
Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
Tên *
Email *
Nhập nội dung *
KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: