Trung tâm Phát triển ĐHQGHN, một mô hình quản lý năng động, hiệu quả

Theo quyết định số 3592/QĐ- TCCB ngày 02/12/2011 của Giám đốc ĐHQGHN, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN được thành lập. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã ổn định, từng bước hoàn thiện một mô hình quản lý mới năng động.

Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3592/QĐ-TCCB ngày 02/12/2011, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN (Trung tâm) đã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao và sự quan tâm của Ban Giám đốc ĐHQGHN, Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN, sự hợp tác tốt giữa các đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN - đó là các yếu tố căn bản và thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Trung tâm.

Năm 2013, thực hiện Nghị quyết số 118-NQ/ĐU ngày 04/7/2013 của Đảng ủy ĐHQGHN về Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN, Trung tâm tiếp nhận Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học (Cơ sở Ba Vì). Sau khi tiếp nhận Cơ sở Ba Vì. Trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức để thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động và dự án phát triển cơ sở Ba Vì giai đoạn tiếp theo.

Ngày 07/4/2014, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1129/QĐ-ĐHQGHN về Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN. Các chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm là:  Quản lý và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung do ĐHQGHN giao quản lý; Đảm bảo an ninh, trật tự, cảnh quan môi trường, phòng chống lụt, bão, phòng cháy, chữa cháy... trong khu vực dùng chung của ĐHQGHN;  Hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên;  Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tuy nhiên, Trung tâm vẫn còn một số khó khăn và hạn chế cần khắc phục như hạ tầng cơ sở vật chất của Trung tâm tại cơ sở Ba Vì chưa đáp ứng được yêu cầu công tác hỗ trợ đào tạo thực tập, thực địa cho học sinh, sinh viên trong và ngoài ĐHQGHN; một số dự án của Trung tâm được ĐHQGHN giao thực hiện tuy nhiên chưa có vốn đầu tư, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đủ đáp ứng yêu cầu của công việc.

Chiến lược phát triển Trung tâm Phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tiếp tục phát huy các lợi thế về cơ sở vật chất được giao, khắc phục các hạn chế, xã hội hóa nguồn lực để phát triển Trung tâm thành đơn vị vừa phục vụ, vừa kinh doanh dịch vụ phù hợp với các chủ trương đổi mới trong quản lý giáo dục.

 


0 bình luận
Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
Tên *
Email *
Nhập nội dung *
KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: